Grant na wspieranie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19

Nasz ośrodek otrzymał Grant na wspieranie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. Łódzkie pomaga, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja  Rozwój 2014-2020.

 

Celem wykorzystania grantu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka, którymi są podopieczni naszego Domu. Wsparcie służy zminimalizowaniu skutków potencjalnego  zakażenia, co bezpośrednio przekłada się na ochronę zdrowia i życia pensjonariuszy DPS.

 

Otrzymane środki przeznaczone są na dopłaty do wynagrodzeń personelu, pracującego bezpośrednio z pensjonariuszami, czyli będącego na pierwszej linii walki z COVID-19 w przypadku wystąpienia choroby oraz na utworzenie miejsc kwarantanny.

 

Łączna wartość otrzymanego wsparcia wynosi 74 030.00 zł, z czego 62 392.48 zł pochodzi z UE.

0 0
Feed

Zostaw komentarz