664 949 282

Grant na wspieranie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19

Nasz ośrodek otrzymał Grant na wspieranie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. Łódzkie pomaga, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja  Rozwój 2014-2020.

 

Celem wykorzystania grantu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka, którymi są podopieczni naszego Domu. Wsparcie służy zminimalizowaniu skutków potencjalnego  zakażenia, co bezpośrednio przekłada się na ochronę zdrowia i życia pensjonariuszy DPS.

0
Feed

Zostaw komentarz