664 949 282

Jak załatwić miejsce w prywatnym domu seniora?

Zakwaterowanie w placówce zapewniającej całodobową pomoc wymaga spełnienia określonych procedur i dostarczenia konkretnych dokumentów. Szczegóły i dodatkowe formalności mogą się nieco różnić w zależności od wybranej instytucji, ale istnieją pewne wymogi jednakowe dla wszystkich placówek. Jakie kroki należy więc spełnić, aby prywatny dom opieki dla seniorów bez przeszkód przyjął nowego mieszkańca? Zapraszamy do zapoznania się z tekstem, który opisuje tę procedurę.

 

Prywatny dom opieki dla osób starszych – jak wygląda przyjęcie?

 

W pewnych przypadkach po wyborze instytucji konieczne jest poczekanie na wolne miejsce. Placówki dysponują bowiem określoną liczbą miejsc, warto jednak mieć na uwadze, że czas oczekiwania nie jest zwykle zbyt długi. Przyjęcie seniora do instytucji wymaga zazwyczaj dostarczenia takich dokumentów, jak:

  • dowód osobisty mieszkańca i osoby podpisującej umowę, 
  • dokumentacja medyczna, 
  • zaświadczenie od lekarza rodzinnego lub prowadzącego na temat stanu zdrowia i sposobu przyjmowania leków,
  • w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej częściowo lub całkowicie - orzeczenie sądu,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jeżeli takie posiada.

 

Konieczne jest również podpisanie umowy, której stronami będą senior, jego rodzina lub opiekun prawny oraz placówka. Powinna ona zawierać zasady oraz warunki pobytu starszej osoby w danym miejscu, istotne jest też wskazanie miesięcznego kosztu opieki w prywatnym domu. Dzięki zapoznaniu się z informacjami zawartymi z dokumencie możliwe jest jasne określenie szczegółów dotyczących przebywania seniora w placówce.

 

Miejsce w prywatnym domu opieki

 

Zakwaterowanie starszej osoby w niepaństwowej instytucji nie jest zatem zbyt skomplikowanym procesem wymagającym uzyskania licznych dokumentów. Nie trzeba też wypełnić wielu formalności, gdyż są one ograniczone do niezbędnego minimum. Procedura przyjęcia przebiega szybko, nie ma potrzeby składnia specjalnych wniosków i uzyskiwania skierowań. Najważniejsze jest, aby dostarczyć dokument identyfikacyjny seniora oraz jego dokumentację medyczną, a także podpisać umowę określającą warunki pobytu. Uproszczone formalności zapewniają sprawne załatwienie miejsca w prywatnym domu opieki dla osób starszych.

0
Feed

Zostaw komentarz